kontakt

plastic worx

Alla företag betjänas av ett kontor i Krakow

PLASTIC WORX sp. z o. o.

Paweł Wiszniewski

putsa

Katarzyna Stefaniak

engelsk

Martin Widuch

tysk

Herwarth Faatz

franska

Marcin Baran

tjeckiska

Svitlana Matsiuk

ukrainska, ryska

Paweł Wiszniewski

putsa

Katarzyna Stefaniak

engelsk

Martin Widuch

tysk

Herwarth Faatz

franska

Marcin Baran

tjeckiska

Svitlana Matsiuk

ukrainska, ryska