Förberedelse av förpackningen för malning

Ofta kräver plastförpackningar (som tex. låda, pall, korg, plastbehållare etc.) ytterligare bearbetning innan malning. Det som oftast sker i förberedningsprocessen är:

– tömning av glaset (tömma lådan från dess flaskor)

– ompackning av flaskor från lådorna avsedda för malning till de lådor avsedda för vidare användning på marknaden

– palletering av flaskorna (ompackning av flaskor på en pall i form av block av glas)

– skärning av pallar och större behållare (om pallen eller plastbehållaren är för stor kräver den bearbetning innan återvinning)

Om du har plastförpackningar (som låda, pall, korg, plastbehållare etc.) för kassering, oavsett storlek eller vikt, kontakta oss! Vi kommer gärna med ett erbjudande!